Haqqımızda

Profilimiz


“CrinfoTask MMC” şirkəti 2007-ci ildə təsis edilmişdir.

Onun əsas istiqaməti biznes proseslərin informasiya texnologiyaları əsasında avtomatlaşdırılmasına dəstək olmaqdır.

Şirkətimizin başlıca hədəflərindən biri banklara kredit qərarlarının avtomatlaşdırılması məqsədilə məlumatların toplanması, analizi, skorinqi, habelə qərarların monitorinqi üçün həllər təklif etməkdir.

Biz xüsusilə kredit risklərinin idarə olunması sahəsində fundamental konsultasiya imkanlarına sahibik.

Baxışımız


Bank-maliyyə sektorunda informasiya texnologiyalarının tətbiqi biznes proseslərin avtomatlaşdırılması, effektivliyin əldə olunması, habelə xərclərin və risklərin minimallaşdırılmasında mühüm rol oynayır.

Texnoloji yeniliklərin tətbiqi hər bir biznesin daha da möhkəmlənməsinə, məhsul və xidmət çeşidinin artımına və işin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxarır.

Şirkətimiz yüksək səmərəliliyə nail olmaq üçün kredit sektoruna istiqamətlənmiş qabaqcıl texnoloji həlləri tətbiq edir.

Missiyamız


Şirkətimizin əsas missiyası müştərilərimizin ehtiyac və gözləntilərini ən yaxşı şəkildə anlayaraq onlara optimal yollardan uyğun həll və təkliflər təqdim etməkdir.

Biz toplanmış məlumatları emal edərək onu faydalı informasiyaya çevirir, onların biznes proseslərdə düşünülmüş qaydada istifadə edir və onların intellektual həllərə çevirilməsində biznes partnyorlarımıza dəstək oluruq.

Produkt və xidmətlər

Kredit Büro

Kredit Büronun idarəetmə sistemi

DataGate

MKR və ya Kredit Büro ilə veb servis konnektoru

Desision studio

Qərarların avtomatlaşdırılması sistemi

Scorinq

Professional scorinq xidmətləriPortfel

view 1

Portfolio 1

Published on Jan 17, 2014

view 2

Portfolio 2

Published on Jan 18, 2014

view 3

Portfolio 3

Published on Jan 19, 2014

Komandamız

p1

Alexander Kruv

Senior Developer

p2

Nabila Ratna

User Interface Designer

p3

Victor M.

Marketing

p4

John Reymond

Senior Developer

Bloq

Kredit təşkilatlarında

Qərar dəstək sİstemlərİnİn tətbİqİ

1950-1960-cı illərdə ABŞ-ın Karnegi Texnologiya institutu tərəfindən başlanılan qərar qəbuletmə təhlilləri 1960-cı illərdə Massaçusets Texnologiya İnstitutu tərəfindən nəzəriyyə formasında proqram təminatına çevrilmişdir. Qərar dəstək sistemləri üzrə 1980-ci illərdə aparılmış intensiv tədqiqatlar təcrübəyə yeni faydalı nəzəriyyələr və anlayışlar gətirmişdir. Son 20 il ərzində informasiya texnologiyalarının inkişafı həmin nəzəriyyələri praktik həllərə çevirməyə imkan vermişdir.

Kontakt


  AZ1014, Bakı, Bülbül prospekti 44, "Gülüstan Residence" 3-cü mərtəbə, ofis 1

  (+99412) 505-84-04

  office@crinfotask.az